Translate

dimecres, 20 de desembre de 2017

DAVID MURGADAS


David Murgadas esdevé un dels guitarristas catalans més prolífics dins el món guitarrístic català. De formació clàssica amb Guillem Bernabé a Rubí, a l’Escola d’Arts Musicals Luthier de Barcelona i amb el mestre José Tomás, deixeble d’Andres Segovia al Conservatori Superior de Música d’ Alacant,  s’especialitza també en el repertori del Renaixement i Barroc i  amb els intruments antics de corda polsada -viola de mà, llaüt, tiorba i guitarra barroca a l’Esmuc i al Conservatori de Toulouse. Es professor superior de guitarra clàssica i Màster en la praxis de la interpretació de la música antiga.  

Des de l’any 2008 es professor i director artístic del SONA A GUITARRA: Curs d’orquestra de guitarres i Concurs Internacional per a joves guitarristes i professor al Conservatori Professional de Música d’Igualada  des de l’any 1995 

Reconegut a nivell internacional David Murgadas realitza concerts, cursos i conferències arreu. Es creador de diversos grups de cambra i ha realitzat diverses gravacions en Cd. Cal destacar el Cd CODEX amb obres de Santiago de Murzia on ha versionat les peces originals amb la incorporació d’instruments de la cultura catalana: sac de gemecs, viola de roda, flautí, flabiol i percussions. 

Dona a conèixer el repertori per a guitarra dels segles XVII i XVIII, encara força desconegut, en format de concert i conferències.  
Per aquest concert David Murgadas utilitza un instrument històric –la guitarra barroca- construit al 2007 pel luthier australià Peter Bifin.  

David Murgadas is one of the most prolific Catalan guitarists of his time, with classical training under Professor Guillem Bernabe, in Rubí, in the Musical Arts Luthier School in Barcelona and with Professor José Tomás, a pupil of Andres Segovia at the Conservatory of Music of Alicante. He specializes in the Renaissance and Baroque period with the ancient instruments of pulsed-string vihuela, lute, theorbo and Baroque guitar at the Conservatory of Toulouse. He is a renown classical guitar teacher and a Master in the practice of the interpretation of baroque and classical music. 

Since 2008, he is professor and artistic director of the SOUNDS LIKE a GUITAR course, an orchestral guitar course and international competition for young guitarists. He is also a professor at the Professional Conservatory of Music in Igualada, Catalonia since 1995.

International renown, David Murgadas, performs concerts, courses and conferences around the world. He is the creator of several chamber music ensembles and has made several Cd recordings, include the CODEX Cd with works of Santiago de Murzia, where he has orchestrated several version of  the original works adding several  instruments of  the Catalan culture: bagpipes, viola, flute and percussion. 

He performs the 17th and 18th century repertoire, still relatively unknown, in the form of concerts and lectures. For this concert David Murgadas utilizes a historical instrument, the Baroque guitar, built in 2007 by the Australian, Peter Bifin. 

The American Institute for Catalan Studies, AICS,  a non-profit association in Houston, Texas will be organizing concerts for David Murgadas, a classical baroque guitarist from Catalonia from January 2 to January 9th 2018

Maestro guitarist, David Murgadas,

http://www.aicsusa.org/
http://davidmurgadas.com/
mayteduarte.comCap comentari:

Publica un comentari a l'entrada